Leica…ตำนานกล้องที่ช่างภาพใฝ่ฝัน ตอน 2 (ปอกเปลือก…UR-CAMERA)

สำหรับผู้ที่ได้สัมผัสกับ Leica และศึกษาเรื่องราวของ Leica จะมีความรู้สึกตรงกันอย่างหนึ่งก็คือ จะยกย่องชมเชย และรัก โดยถือว่า Leica เป็นกล้อง Classic ที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน และยังคงอยู่คู่กับวงการถ่ายภาพมาตลอดนับตั้งแต่ยุคของกล้องฟิล์ม