เรื่อง…ประมวลภาพ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

จาก Camerart 242 หน้า 37-44, 49-55

ภาพ : 5 ช่างภาพ Camerart