CAMERART SCHOOL
PHOTO Sumer course
หลักสูตร ถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน
สำหรับช่วงอายุ 10-16 ปี
(จำนวนผู้เรียนรอบละไม่เกิน 10 คน)
.
*เรียน 5 ครั้ง รวม 17 ชั่วโมง
ครั้งที่ 1 พื้นฐานกล้องสมาร์ทโฟน 3 ชั่วโมง
ครั้งที่ 2 เรียนรู้เรื่องแสง 3 ชั่วโมง
ครั้งที่ 3 จัดองค์ประกอบภาพ 3 ชั่วโมง
ครั้งที่ 4 ถ่ายภาพนอกสถานที่ 5 ชั่วโมง
ครั้งที่ 5 แต่งภาพด้วยแอพฯ แต่งภาพ 3 ชั่วโมง
เรียนวันที่ 9, 11, 12, 16, 17 ตุลาคม 2566
.
>>สนใจติดต่อได้ที่ 08-5660-3163 Line ID : @mpv6379 หรือ https://lin.ee/6WmhfLk
>>ค่าคอร์ส 4,500 บาท

>>คอร์สถ่ายภาพช่วยสร้างอะไรให้กับน้องๆ ที่เข้ามาเรียน
– ช่วยเสริมสร้างความสามารถพิเศษ นอกเหนือหลักสูตรปกติที่เรียนในห้องเรียน
– ช่วยส่งเสริมในเรื่อง Social Skills ทักษะสังคมในผู้ร่วมกับผู้อื่น
– กิจกรรมด้านการถ่ายภาพช่วยเปิดมุมมองในด้านศิลปะ
– การถ่ายภาพช่วยส่งเสริมเวลาที่มีคุณภาพให้กับน้องๆ
– การถ่ายภาพจะทำให้เราเข้าใจในความเป็นธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
– การถ่ายภาพจะช่วยฝึกสมาธิ
– การถ่ายภาพจะทำให้ฝึกฝนเรื่องการรอคอย ลดความใจร้อน
– การถ่ายภาพทำให้เข้าใจความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เพราะจากเรียนรู้เรื่องศิลปะ ยังเรียนรู้เรื่องวิทยาศาตร์ของการถ่ายภาพ
– การถ่ายภาพจะทำให้น้องๆ อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง เข้าใจกฎธรรมชาติมากขึ้น

#เรียนถ่ายภาพ #เรียนถ่ายรูป #camerartmagazine #camera #school #camerart #CAMERARTSCHOOL #โรงเรียนสอนถ่ายภาพ