Category: Composition

Composition ep.3.5 Composition for photography (Greatest area of contrast-เลือกพื้นที่อันโดดเด่น)

Greatest area of contrast เป็นเรื่องของการเลือกพื้นที่ที่โดดเด่นที่สุดในภาพ เลือกทำไมเลือกเพื่อจะวางวัตถุหลักที่เราจะถ่ายลงไปในบริเวณนั้นเพื่อทำให้เกิดการเน้น และสร้างความสำคัญที่สุดให้กับวัตถุที่เราต้องการให้โดดเด่น

Read More

Composition ep.3.4 Composition for photography (The rules-กฏในการจัดองค์ประกอบ)

ในการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายนั้นมีกฎในการจัดองค์ประกอบอยู่หลายกฎที่เราควรทำความเข้าใจ เพื่อการวางจุดสนใจในการถ่ายภาพ (Point of Interest) หรือนำไปเลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้น

Read More

Composition ep.3.3 Composition for photography (Foreground & Background)

ฉากหน้าและฉากหลังนั้นมีผลต่อองค์ประกอบในภาพ การเลือกฉากหน้าที่ดีจะช่วยสร้างระยะและมิติของภาพ ส่วนการเลือกฉากหลังที่ดีจะช่วยทำให้วัตถุในภาพดูเด่นชัด

Read More

Composition ep.3.2 Composition for photography (การซ้ำ-Pattern & Repetition)

การซ้ำ นับเป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดองค์ประกอบ ซึ่งโดยส่วนมากศิลปินมักจะนำมาใช้ประโยชน์ในงานศิลปะบ่อยครั้ง ไม่เว้นแม้แต่ศิลปะภาพถ่าย ที่จัดเป็นทัศนศิลป์ (Visual Art) แขนงหนึ่ง

Read More

Composition ep.3.1 Composition for photography (กรอบภาพ-Framing)

กรอบภาพนับเป็นฉากหน้าที่ดีรูปแบบหนึ่ง เราสามารถที่จะเลือกสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปด้านหน้าของสิ่งที่เราจะถ่ายมาใช้เป็นกรอบภาพได้ การมองหาสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า เช่น………

Read More

Composition ep.2.8 Principles of Composition (ทัศนมิติ-Perspective)

ทัศนมิติ (Perspective) คือความลึก หรือจะเรียกว่าการมีมิติ ด้วยภาพนั้นมีเพียงด้านกว้างและด้านยาว การนำทัศนมิติมาใช้ จะช่วยเพิ่มความลึกให้กับภาพ ทัศนมิติเกิดได้จากเส้นทแยงและระยะที่แตกต่างกันของวัตถุ

Read More

Composition ep.2.7 Principles of Composition (จังหวะ-Rhythm)

จังหวะ (Rhythm) เป็นส่วนประกอบของงานศิลปะในทุกสาขาแม้แต่ในสาขาดนตรี และนาฏกรรม ซึ่งจะมีจังหวะของเสียงที่เกิดจากการเรียบเรียงเสียงประสานเสียงสูงต่ำ จังหวะของการเต้นรำ การเคาะวัสดุต่างๆ หรือในสาขาวรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน

Read More

Composition ep.2.6 Principles of Composition (ความขัดแย้ง-Contrast)

ความขัดแย้ง (Contrast) จะตรงข้ามกับความกลมกลืน (Harmony) เราสามารถทำให้เกิดความขัดแย้งในองค์ประกอบได้หลายลักษณะ ขัดแย้งกันในขนาดขัดแย้งกันในรูปร่าง-รูปทรง ขัดแย้งกันในทิศทาง ขัดแย้งกันในแสง และขัดแย้งกันในเรื่องของสี

Read More

Composition ep.2.5 Principles of Composition (ความกลมกลืน-Harmony)

ความกลมกลืน (Harmony) คือลักษณะของความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบต่างๆ ที่นำมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วมีความสนับสนุนกัน เข้ากันได้ ไม่ขัดแย้งกัน ให้ความรู้สึกต่อเนื่อง ลื่นไหล ไม่สะดุด

Read More

Composition ep.2.4 Principles of Composition (Dominance & Emphasis & Focal Point)

Dominance (จุดเด่น) Emphasis (การเน้น) และ Focal Point (จุดโฟกัส) ทั้ง 3 คำนี้ มีความหมายในเชิงของการเน้น การทำให้เด่นเป็นพิเศษ การให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราสนใจ

Read More

Composition ep.2.3 Principles of Composition (Proportion-สัดส่วน)

สัดส่วน Proportion เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างขนาดที่แตกต่างกันขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน เป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากหรือน้อยขององค์ประกอบทั้งหลายที่มารวมกันในภาพ

Read More

Composition ep.2.2 Principles of Composition (Balance)

การจัดองค์ประกอบภาพนั้น เรื่องของสมดุล (Balance) เป็นเรื่องสำคัญ ในเฟรมภาพนั้นเราสามารถเลือกจัดวางภาพแบบใดก็ได้แต่ภาพนั้นจะดูด้อยค่าลงทันทีเมื่อภาพนั้นขาดความสมดุลภายในภาพไป

Read More
Loading

บทความเก่า

Camerart Magazine

อบรมถ่ายภาพ รุ่น 4/2561

ทริปถ่ายภาพวันเดียว

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยว

Camerart Photo Contest

Like Us On Facebook