Category: Composition

Composition ep.2.4 Principles of Composition (Dominance & Emphasis & Focal Point)

Dominance (จุดเด่น) Emphasis (การเน้น) และ Focal Point (จุดโฟกัส) ทั้ง 3 คำนี้ มีความหมายในเชิงของการเน้น การทำให้เด่นเป็นพิเศษ การให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราสนใจ

Read More

Composition ep.2.3 Principles of Composition (Proportion-สัดส่วน)

สัดส่วน Proportion เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างขนาดที่แตกต่างกันขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน เป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากหรือน้อยขององค์ประกอบทั้งหลายที่มารวมกันในภาพ

Read More

Composition ep.2.2 Principles of Composition (Balance)

การจัดองค์ประกอบภาพนั้น เรื่องของสมดุล (Balance) เป็นเรื่องสำคัญ ในเฟรมภาพนั้นเราสามารถเลือกจัดวางภาพแบบใดก็ได้แต่ภาพนั้นจะดูด้อยค่าลงทันทีเมื่อภาพนั้นขาดความสมดุลภายในภาพไป

Read More

Composition ep.2.1 Principles of Composition (Unity)

Principles of Composition นั้น คือหลักการจัดองค์ประกอบ เป็นหลักที่ใช้กันในการทำงานศิลปะทุกประเภท ซึ่งในครั้งนี้จะขอเริ่มที่เรื่องของหลักอันแรกก็คือ เอกภาพ Unity ซึ่งเป็นหลักการจัดองค์ประกอบที่สำคัญ

Read More

Composition ep.1.6 Visual Element (Color)

ในทางศิลปะสี (Color) นับว่ามีความสำคัญโดยใช้เป็นสื่อที่สามารถสร้างความประทับใจและความรู้สึกต่างขึ้นได้ สีนั้นมีผลทางจิตวิทยาในการที่จะช่วยเพิ่มอารมณ์

Read More

Composition ep.1.5 Visual Element (Texture)

พื้นผิว (Texture) หมายถึงบริเวณผิวนอกของสิ่งต่างๆ ที่เราสามารถมองเห็น รับรู้ได้ด้วยสัมผัสทางตาและสัมผัสทางกาย

Read More

Composition ep.1.4 Visual Element (Space)

ในการจัดวางองค์ประกอบภาพ โดยส่วนใหญ่แล้ว ความสำคัญจะถูกมุ่งเน้นไปที่วัตถุหลักในภาพนั้นๆ

Read More

Composition ep.1.1 Visual Element (Line)

ในการจัดองค์ประกอบภาพสิ่งสำคัญที่เราควรทำความเข้าใจก็คือหลักในการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ

Read More
Loading

บทความเก่า

Camerart Magazine

อบรมถ่ายภาพ รุ่น 5/2560

ทริปถ่ายภาพวันเดียว

Like Us On Facebook