Author: admin

Composition ep.2.4 Principles of Composition (Dominance & Emphasis & Focal Point)

Dominance (จุดเด่น) Emphasis (การเน้น) และ Focal Point (จุดโฟกัส) ทั้ง 3 คำนี้ มีความหมายในเชิงของการเน้น การทำให้เด่นเป็นพิเศษ การให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราสนใจ

Read More

ประเพณีการละเล่น…ผีตาโขน

ผีตาโขน เป็นเทศกาลหนึ่งเดียวในโลกที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคอีสาน ของประเทศไทย เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในเดือน 7 ไทย ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งจะกำหนดวันโดยคนทรงประจำเมือง มีระยะเวลาจัดงาน 3 วัน

Read More

Composition ep.2.3 Principles of Composition (Proportion-สัดส่วน)

สัดส่วน Proportion เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างขนาดที่แตกต่างกันขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน เป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากหรือน้อยขององค์ประกอบทั้งหลายที่มารวมกันในภาพ

Read More

บทความเก่า

Camerart Magazine

อบรมถ่ายภาพ รุ่น 4/2560

เที่ยวถ่ายภาพกับ CAMERART

ทริปถ่ายภาพวันเดียว