Category: General article

สวนสนามทางเรือนานาชาติ ครบรอบ 50 ปี อาเซียน

กองทัพเรือจึงได้รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลายกิจกรรมมาจัดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2560 รวมเวลาทั้งสิ้น 10 วัน ณ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง และพื้นที่อ่าวไทยตอนบนรวมเรียกว่า “มหกรรมทางเรือนานาชาติ ครบรอบ ๕๐ ปีอาเซียน”

Read More

5 ช่างภาพ Camerart กับ 50 ภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

5 ช่างภาพ Camerart (นพดล อาชาสันติสุข, นิพนธ์ เกตุจรัส, ระพีพัฒน์ สิทธิชัยลาภา, สมโภช แตงไทย, อมเรศ เสริมสกุลวัฒน์) กับ 50 ภาพประวัติศาสตร์ความจำ ถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9

Read More

กล้องกาญจนาภิเษก

กล้องกาญจนาภิเษก ผลิตขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

Read More

Leica…ตำนานกล้องที่ช่างภาพใฝ่ฝัน (กำเนิดกล้อง Leica)

ความโดดเด่นเป็นสง่าในสายตาของนักถ่ายภาพ จนอาจกล่าวได้ว่า Leica เป็นตระกูลกล้องจากค่ายยุโรปที่มีอายุยืนยาวมากว่า 90 ปี (สายการผลิตอย่างเป็นทางการของ Leica เริ่มในปี 1925)

Read More
Loading

บทความเก่า

Camerart Magazine

อบรมถ่ายภาพ รุ่น 1/2561

ทริปถ่ายภาพวันเดียว

Special Training

Camerart Party 2018

Like Us On Facebook