Category: ข่าวการประกวดถ่ายภาพ

Canon Life Redefine ครั้งที่ ๒: อักขรานุกรม ก-ฮ

แคนนอน จัดประกวดภาพถ่าย เพื่อสานต่อโครงการ CSR กับโครงการ“CanonLife Redefine ครั้งที่ ๒: อักขรานุกรม ก-ฮ” เฟ้นหา 44 ภาพถ่ายเล่าเรื่องเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริฯ เพื่อจัดทำเป็น ‘อักขรานุกรมภาพถ่าย’ ตามหมวดอักษรไทย ก-ฮ ทั้ง 44 ตัว มอบให้สถานศึกษาทั่วไทย ชิงรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท

Read More

ประกวดภาพถ่าย “ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

โครงการประกวดภาพถ่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ “ดินดี น้ำอุดม ป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน”

Read More

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน”

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน จัดการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน” ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

Read More
Loading

บทความเก่า

Camerart Magazine

อบรมถ่ายภาพ รุ่น 5/2560

ทริปถ่ายภาพวันเดียว

Like Us On Facebook