กติกาประกวดภาพประจำทริป Camerart ปี 2562  

การแข่งขันประกวดภาพประจำทริป CAMERART

มี 1 ประเภท

ประเภททั่วไป สำหรับสมาชิกทุกท่านที่ไปร่วมทริป สามารถส่งภาพเข้าประกวด ได้ท่านละ 5 ภาพ เป็นการประกวดประจำทริป มีรางวัลประจำทริป และ มีคะแนนสะสมในการชิงรางวัลใหญ่ปลายปี

 

การประกวดประจำทริป

เป็นการประถ่ายภาพที่ให้สมาชิก Camerart แต่ละรอบได้ทดสอบฝีมือในการถ่ายภาพ และนำไปพัฒนาปรับปรุงฝีมือด้านการถ่ายภาพของตนเอง และสมสมคะแนนเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ปลายปี

 

กติกา

 1. เป็นการประกวดเฉพาะสมาชิกที่ร่วมทริปในแต่ละรอบเท่านั้น
 2. รางวัลมี 8 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 ถึง 3 และ รางวัลชมเชย 5 รางวัล ซึ่งแต่ละรางวัลจะมีคะแนนที่แตกต่างกันดังนี้

 รางวัลที่ 1 ได้ 5 คะแนน

 รางวัลที่ 2 ได้ 4 คะแนน

 รางวัลที่ 3 ได้ 3 คะแนน

 รางวัลชมเชย ได้ 2 คะแนน

 ส่งภาพเข้าประกวด ได้ 1 คะแนน

 1. การส่งภาพเข้าประกวด ส่งเป็น ส่งเป็นไฟล์ภาพสามารถอัดขยายขนาด A4 มาที่ [email protected] ส่งได้ท่านละไม่เกิน 5 ภาพ พิมพ์ชื่อและเบอร์โทรตอนส่งภาพด้วย
 2. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่าน จะถือว่าได้ 1 คะแนนจากการส่งภาพ คะแนนจะนำไปรวมกับคะแนนที่ได้รับรางวัล
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะได้รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 4. การสะสมคะแนนประกวดภาพจะเริ่มตั้งแต่ทริปที่ 1 – 6 ของปี 2562
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นสิทธ์ของผู้สนับสนุนการประกวด ที่จะนำไปทำการเผยแพร่ จัดแสดง จัดพิมพ์ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของรางวัลที่ได้รับ

 

วิธีส่งภาพ

ส่ง File ภาพ จำนวน 5 ภาพ ไฟล์สามารถปริ้นท์ขนาด A4 หรือ 3 MB ส่งมาที่ [email protected] พิมพ์ชื่อ และเบอร์โทร กำกับมาทุกครั้งที่ส่งภาพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. เจ้าของผลงานไม่สามารถเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ของภาพที่ส่งเข้าประกวดจากผู้จัดการประกวด
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้จัดงาน ฯ ที่มีสิทธิ์นําไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
 3. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องยินยอมให้ CAMERART มีสิทธิ์พิเศษในการให้ผู้สนับสนุนกิจกรรมสามารถนำภาพที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้งานเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
 4. กรณีคะแนนสะสมสูงสุดเท่ากัน ทางคณะกรรมการจะดูจากคะแนนทริป ว่าท่านใดมาทริปมากกว่า ก็จะให้สิทธิชนะการประกวด
 5. กรณีมีคะแนนเท่ากัน และมาทริปเท่ากัน จะตัดสินโดยการให้ส่งภาพเข้ามา Final knockout ท่านละ 3 ภาพ เพื่อตัดสิน Final knockout ต้องชนะ 2/3 ขึ้นไป

 

รางวัลประจำทริป

 รางวัลที่ 1 กระเป๋า Manfrotto  หรือ NG 1 ใบ มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท จาก บริษัท แอดวานซ์ โฟโต้ซีสเทมส์ จำกัด

 รางวัลที่ 2 กระเป๋า Manfrotto หรือ NG 1 ใบ มูลค่าไม่เกิน 1,000 บาทจาก บริษัท แอดวานซ์ โฟโต้ซีสเทมส์ จำกัด

 รางวัลที่ 3 กระเป๋า Manfrotto หรือ NG 1 ใบ มูลค่าไม่เกิน 700 จาก บริษัท แอดวานซ์ โฟโต้ซีสเทมส์ จำกัด