เรื่อง…ส่งพระองค์สู่สรวงสวรรค์

จาก Camerart 242 หน้า 56-60

เรื่อง+ภาพ : นายจักรยาน