พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” พื้นที่ภาคกลาง ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี พร้อมกิจกรรมวิ่งชมดง “Trail Fun Run” ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

(5 พ.ค.61) พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค พร้อมทั้ง นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทส. นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายธนิต หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) นางขวัญใจ น้อยนารายณ์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พุแค กลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มนักวิ่งชมดง ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง “Trail Fun Run” เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ การรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่า และมีนโยบายให้พัฒนาป่าในเขตเมืองขึ้น จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดทำโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ซี่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มีพื้นที่ดำเนินโครงการป่าในเมือง จำนวน 99 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ 51 แห่ง กรมป่าไม้ 28 แห่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 20 แห่ง และพร้อมเปิดเพิ่มอีกหลายแห่ง หากพื้นที่มีความเหมาะสม โดยหวังให้ประชาชนภายในเขตเมืองได้มีสถานที่ออกกำลังกาย มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ระบบนิเวศ เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดมลภาวะและสร้างสภาพแวดล้อมภายในเมืองให้ดีขึ้น

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การดำเนินโครงการ“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะใช้พื้นที่วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ เน้นพื้นที่ที่อยู่ในตัวเมือง เพื่อความสะดวกประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ลานกีฬา ลานกิจกรรม ลานดนตรี ตลาดประชารัฐ เส้นทางจักรยาน ทางเดิน วิ่ง หรือการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ซึ่งกำหนดพื้นที่ไว้ 51 แห่ง และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการเปิดโครงการไปแล้ว 17 แห่ง (รวมสวนพฤกษศาสตร์พุแค) และจะทยอยเปิดไปจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด

ด้านสวนพฤกษศาสตร์พุแค ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑ ตำบลพุแค อำเภอเฉลิม- พระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยมีเนื้อที่ ๕,๓๒๑ ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสระบุรี ๑๘ กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ๑๐ กิโลเมตร มีจุดเด่นที่สำคัญคือ มีต้นรัง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรทรงปลูก และต้นทองกวาว ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงปลูกตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่เสด็จมายังสวนพฤกษศาสตร์พุแคและทรงปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ สวนพฤกษศาสตร์ พุแคได้ปลูกต้นไม้เป็นหมวดหมู่ มีสภาพร่มรื่น มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก  มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และมีเส้นทางจักรยาน ในแต่ละปีมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้มาใช้ประโยชน์จำนวน ๙๙,๗๖๐ คน แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวปีละหลายหมื่นคน ซึ่งการเปิดพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นป่าในเมือง จะทำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมและเกิดความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยกันดูแล พัฒนา ไม่ให้มีการบุกรุกและร่วมอนุรักษ์พื้นที่ป่า ระบบนิเวศเพื่อให้กับประชาชนรุ่นต่อๆไปอีกด้วย

สำหรับพิธีเปิดกิจกรรมป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย สวนพฤกษศาสตร์พุแค ได้รับเกียรติจากพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 5 พ.ค.61 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.45 น. เป็นการปล่อยตัวนักวิ่งชมดง Trail Fun Run ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งชมดง การชมตลาดประชารัฐและจับจ่ายใช้สอย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนโครงการ การจัดนิทรรศการป่าในเมือง นิทรรศการสร้างบ้านให้เลียงผา นิทรรศการครูป่าไม้ ชมดนตรีในสวน ชมวีดีทัศน์ตลาดในสวน ชิมเพลิน เดินไพร พิธีเปิดป้ายสวนป่าประชารัฐ เป็นต้น