แคนนอน เปิดรับผลงานภาพถ่ายจากทั่วโลกในการประกวด

New Cosmos of Photography 2018

ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 เยน

บริษัท แคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพทุกเพศทุกวัยทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “New Cosmos of Photography 2018” โดยเปิดรับผลงานที่เป็นไฟล์ดิจิทัลทั้งภาพนิ่งและวิดีโอด้วย เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ๆ ลงทะเบียนร่วมการประกวดได้ทางเว็บไซต์ global.canon/en/newcosmos ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

การประกวดภาพถ่าย New Cosmos of Photography ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 41 โดยหลังจากปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว ในเดือนกรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Excellence Award) จำนวน 7 ราย และรางวัลชมเชยจำนวน 14 ราย จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งจะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) เพียงหนึ่งเดียวจากผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 7 ราย

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน พร้อมผลิตภัณฑ์แคนนอน อีกทั้งจะได้สิทธิ์แสดงนิทรรศการเดี่ยว ณ กรุงโตเกียว ในการประกวดปีหน้า ส่วนผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัลและได้แสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ประจำปีนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โฮมเพจ global.canon/en/newcosmos 

 

 รางวัลชนะเลิศ (Grand Prize)

・เงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน (รวมรางวัล 200,000 เยนสำหรับรางวัลยอดเยี่ยม)

・ของกำนัลที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก Canon

・ได้จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวในปีถัดไป

 

รางวัลยอดเยี่ยม

・เงินรางวัลรวม 200,000 เยน

・จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้

・ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป

・จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

 

รางวัลชมเชย

・เงินรางวัลรวม 30,000 เยน

・จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้

・ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป

・จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

 

กติกาการสมัคร

* สมัครเข้าร่วมการประกวดผ่านโฮมเพจของ New Cosmos of Photography คือ global.canon/en/newcosmos ภายในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เลือกสมัครเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

* ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

* ส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ในรูปแบบพรินท์และทางออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ/ภาพยนตร์) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยชนะรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวดรายการใดๆ มาก่อน หรือผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดที่ยังไม่ประกาศผลการตัดสิน

* ภาพที่ส่งเข้าประกวดควรมีขนาด 1200 x 1600 พิกเซลขึ้นไป ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB ฟอร์แมตที่แนะนำคือ JPEG ความละเอียด 72 dpi ส่วนวิดีโอมีขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB รับเฉพาะฟอร์แมต MP4

* ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งผลงาน

* เปิดรับผลงานจนถึงวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 รับผลงานที่ประทับตราไปรษณีย์หรือส่งมอบแก่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในวันสุดท้ายของการส่งผลงาน ส่วนทางออนไลน์รับผลงานจนถึงเวลา 23.59 น.