วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

โปรแกรมทริปถ่ายภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา

วลา 06.00 น. ออกจากกรุงเทพฯ ป้ายรถเมโอสถศาลา  ตรงข้ามห้างมาบุญครอง  ถนนพญาไท 

เวลา 07.00 น. แวะรับจุดที่  The Nine พระรามเก้า หรือตลาดเสรีมาร์เก็ต ติดกับพระราม 9 ซอย 41

เวลา 08.00 น. ทานอาหารเช้าตลาดตลาดคลองสวน

เวลา 09.30 น. ถ่ายภาพวัดปากน้ำโจ้โล้ ตำนานรบพระเจ้าตาก บางคล้า

เวลา 11.30 น. ถ่ายภาพเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน (ปางยืน)  พระพิฆเนศ ปางยืน องค์ใหญ่ที่สุดในโลก รุ่นเนื้อสำริด สำเร็จ สมปรารถนา

เวลา 12.30 น. ถ่ายภาพตลาดบ้านใหม่  วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) 

เวลา 15.00 น. ถ่ายภาพวัดหลวงพ่อโสธร

เวลา 17.30 น. ถ่ายแสงเย็นที่บางปู 

เวลา 20.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายทริป   600 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่ คุณโอ๋ 08-5660-3163, 02-235-9958-9
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข
บัญชีออมทรัพย์ FAX 0-2237-1484 [email protected], [email protected]

 

เงื่อนไข
1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 600 บาท
2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป
4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมาแล้วเท่านั้น
5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น