วันอาทิตย์ที่  21  มกราคม  2561

โปรแกรมทริปถ่ายภาพจังหวัดสมุทรสงคราม

เวลา 06.00 น.         ออกจากกรุงเทพฯ หน้าโอสถศาลา  (คณะเภสัช จุฬาฯ)  ตรงข้าม MBK (ฝั่งถนนพญาไท)

เวลา 06.30 น.         แวะรับจุดที่สอง  Big  C  พระรามสอง 

เวลา 09.00 น.         ถ่ายภาพเพลนลายเครื่องเบญจรงค์

เวลา 10.30 น.         ถ่ายภาพการทำนาเกลือ

เวลา 12.00  น.        ทานอาหารเที่ยงที่ตลาดร่มหุบ  

เวลา 13.00  น.        วัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร)  ถ่ายภาพวิถีชีวิตตลาดร่มหุบ

เวลา 15.00  น.        ถ่ายภาพอาสนวิหารแม่พระบังเกิด

เวลา 16.00 น.         ถ่ายภาพอุทยาน  ร.2

เวลา 17.00  น.        เที่ยวถ่ายภาพที่ตลาดน้ำอัมพวา  ฟรีไตล์กับการเลือกทานอาหารเย็น

เวลา 20.00 น.         เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายทริป   600 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่  คุณโอ๋  08-5660-3163, 02-235-9958-9
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข
บัญชีออมทรัพย์ FAX 0-2237-1484 [email protected], [email protected]

 

เงื่อนไขการ
1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 600 บาท
2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป
4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมามาแล้วเท่านั้น
5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น