วันอาทิตย์ที่  23  กรกฎาคม   2560

โปรแกรมทริปถ่ายภาพจังหวัดราชบุรี

เวลา 06.00 น.         รวมพลที่จุดนัดหมาย ป้ายรถเมล์ โอสถศาลา ตรงข้ามห้างมาบุญครอง ถ.พญาไท ฝั่ง ม.จุฬา

เวลา 07.00 น.         แวะรับจุดที่สอง  เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เวลา 08.00 น.         ทานอาหารเช้า

เวลา 10.00  น.        ถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์สถานแสดงนิทรรศการหนังใหญ่วัดขนอน

เวลา 11.00  น.        ถ่ายการแสดงการแสดงหนังใหญ่ วัดขนอน  พร้อมทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.30  น.        ถ่ายภาพโอ่งเถ้าฮงไถ่ รวมศิลปะประยุกต์ของการปั้นโอ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี    

เวลา 15.00  น.        ถ่ายภาพการเก็บบัว  นาบัวราชบุรี  

เวลา 17.00  น.        ถ่ายภาพซีนเย็นที่อุทยานเขางู

เวลา 19.00 น.         เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายทริป   600 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร
ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่  คุณโอ๋  08-5660-3163 , 02-235-9958-9
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข
บัญชีออมทรัพย์ FAX 0-2237-1484 [email protected], [email protected]

 

เงื่อนไขการ
1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 600 บาท
2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป
4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมามาแล้วเท่านั้น
5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น