ทริปเที่ยวถ่ายภาพ “ลอยเรือสะเดาะเคราะห์” 

ลอยทุกข์ ลอยโศกไปกับสายน้ำ

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน ถึง วันอาทิตย์ 29 กันยายน 2562

โปรแกรมการเดินทาง

วันศุกร์ที่  27  กันยายน  2562

เวลา  05.00 น.        ล้อหมุนออกจากกรุงเทพฯ ปั๊ม  ปตท.  ตรงข้ามหอการค้า

เวลา  05.20  น.       แวะรับจุดที่ 2  เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 

เวลา 07.30 น.         ทานอาหารเช้า ตามอัธยาศรัย               

เวลา 11.30 น.         ทานอาหารเที่ยง

เวลา 14.00 น.         เข้าที่พักออกไปเก็บภาพ 

เวลา 15.00 น.         ออกมาถ่ายภาพเด็กชุดนักเรียนที่ใส่ชุดพื้นเมือง ร่วมสวดมนต์ตอนเย็นเลิกเรียน (กรณีโรงเรียนไม่ปิดเทอม)

เวลา 16.30 น.         ถ่ายภาพพิธีตอนเย็น บริเวณลานหน้าเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม 

เวลา 20.30 น.         เดินทางกลับเข้าที่พัก

วันเสาร์ที่  28  กันยายน  2562
เวลา 05.00 น.         ถ่ายการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ ที่ชาวบ้านจะนำเครื่อง 9 อย่าง ไปถวายตามวันเกิดของตนเอง

เวลา 07.00 น.         ถ่ายภาพใส่บาตรที่สะพานมอญ

เวลา 08.00 น.         ทานอาหารเช้า 
เวลา 09.00 น.         ออกเดินทางไปถ่ายภาพ  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง 

เวลา 12.00 น.         ทานอาหารเที่ยง

เวลา 14.00 น.         ถ่ายภาพประเพณีตักบาตรตักบาตรดอกไม้

เวลา  17.00 น.        ถ่ายภาพพระสงฆ์ก็จะมาทำพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ที่ลานด้านหน้าเจดีย์ พร้อมชาวบ้าน และนำธูปเทียนที่ชาวบ้านเขียนชื่อดวงชะตาของตนเอง มาทำการเผาในลานด้านหน้าเจดีย์พุทธคยา ถือเป็นการเผาเคราะห์ของเราไปด้วย

วันอาทิตย์  29  กันยายน  2562
เวลา 05.00 น.         ออกเดินทางมาถ่ายภาพแสงเช้าสะพานมอญ

เวลา 06.30 น.         ถ่ายภาพวิถีชีวิตยามเช้าสะพานมอญ

เวลา 08.00  น.        ทานอาหารเช้า เก็บของเตรียมเดินทางกลับ 

เวลา  09.00  น.       ถ่ายภาพการลากเรือสะเดาะเคราะห์ของชาวบ้านนับพันคนช่วยลากกันอย่างสามัคคี เพื่อนำเรือไปลอยลงแม่น้ำซองกาเรีย

เวลา  12.00  น.       ทานอาหารเที่ยง

เวลา 15.30 น.         ถ่ายภาพภาพวัดถ้ำเสือ

เวลา 17.30 น.         ถ่ายแสงเย็นร้านรักษ์คันนา

เวลา 18.30 น.         เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่ายทริป   5,700  บาท (เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้ ค่าเดินทาง + ที่พัก 2 คืน  + ค่าแพ

กรณีเดินทาง 6  คน  จ่ายเพิ่มคนละ   900

กรณีเดินทาง 7  คน  จ่ายเพิ่มคนละ   700

กรณีเดินทาง 8  คน  จ่ายเพิ่มคนละ   500

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข  สามารถโอนพร้อมเพย์  08-5660-3163
บัญชีออมทรัพย์ FAX 0-2237-1484 [email protected], [email protected]

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  08-5660-3163

เงื่อนไขการลอยทุกข์ ลอยโศกไปกับสายน้ำ

  1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่ามัดทริป จำนวนเงิน 2,000 บาท ใครโอนเงินแล้ว เลือกที่นั่งได้ก่อนนะคะ ส่วนที่เหลือชำระภายในวันที่ 30 กรกฎาคม  2562
  2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
  3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ แต่สามารให้สิทธิท่านอื่นไปแทนได้
  4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมาก่อนแล้วเท่านั้น
  5. กรณีขอนอนเดียวต้องจ่ายค่าที่พักเพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง
  6. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น

**การเดินทางในทริปนี้ ต้องมีผู้ร่วมทริป 10 ท่าน ร่วมทีม CAMERART ท่านขึ้นไป ถ้าร่วมทริปไม่ครบจำนวนดังกล่าว
ทาง CAMERART ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**