วันอังคารที่  1 เดือนพฤษภาคม  2561

โปรแกรมถ่ายภาพทริป Action Panning

เวลา 07.00 น.         ล้อหมุนออกจากกรุงเทพฯ หน้าโอสถศาลา  (คณะเภสัช จุฬาฯ)  ตรงข้าม MBK (ฝั่งถนนพญาไท)

เวลา 07.20 น.         แวะรับจุดที่ 2 The Nine พระรามเก้า  หรือ  ตลาดเสรีมาร์เก็ต  ติดกับพระราม 9 ซอย 41

เวลา 08.20 น.         ทานอาหารจุดพักรถมอเตอร์เวย์

เวลา 09.30 น.         ถึงสนามแข่งควายบก ถ่ายภาพ Action Panning การวิ่งควายบก

เวลา 12.00 น.         ทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เวลา 13.30 น.         ถ่ายภาพ  Action Panning  การวิ่งควายบก

เวลา 16.00 น.         จบการแข่งขัน 

เวลา 17.30 น.         เดินทางเก็บแสงเย็น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยว

เวลา 18.30 น.         เดินทางกลับส่ง จุดสุดท้าย  MBK

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายทริป   700 บาท ราคานี้รวมค่าเดินทาง ไม่รวมค่าอาหาร

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข บัญชีออมทรัพย์หรือโอนเงินระบบพร้อมเพย์ได้ที่เบอร์ 08-5660-3163

FAX 0-2237-1484 [email protected], [email protected]

 

เงื่อนไขการ

  1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 700 บาท
  2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทาง CAMERART ไม่สามารถเรียกคืนค่าทริปได้ แต่สามารถใช้สิทธิในทริปต่อไป ภายในปีเดียวกัน
  3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป
  4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมามาแล้วเท่านั้น
  5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น