ไปนอนนับดาว ชมทะเลหมอกยามเช้า กอดลมหนาว @อุทยานแห่งชาติภูเรือ หนาวสุดในสยาม

รักเลยที่ “เชียงคาน” เมืองโบราณ ที่ไม่ล้าสมัย

วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560

วันที่ 12 สิงหาคม 2560

เวลา 04:00 น.         ออกเดินทางจากปั๊ม ปตท . ตรงข้าม  ม. หอการค้า  ปลายทาง จ.เลย

เวลา 12:30 น.         เดินทางถึงอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง  ถ่ายภาพวิว ห้วยกระทิงเป็นอ่างเก็บน้ำชื่อดังและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในตัวเมืองเลย                                                     เพราะตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของต้นไม้ และโอบล้อมขุนเขาสูงใหญ่

เวลา 15.00 น.         วัดศรีคุณเมือง  (ถ.ชายโขง ซอย 7) วัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะแบบล้านนาผสมล้านช้าง ที่งดงามแปลกตา หน้าโบสถ์มี                                                   ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพชุดทศชาติชาดกซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม

เวลา 17.00 น.         ถ่ายภาพแสงเย็นที่  “แก่งคุดคู้” สถานที่ท่องเที่ยวฮิตของ อ. เชียงคาน  แหล่งท่องเที่ยวที่ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติริมฝั่ง                                                     โขง

เวลา 19.00 น.         เชียงคาน ย้อนวันวาน ตามอัธยาศัย  เดินเล่นถนนคนเดินเชียงคาน สัมผัสเสน่ห์เมืองเชียงคานยามค้ำคืน และเข้านอนหลับ                                                 ฝันดี

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2560

เวลา 05.00 น.         ตื่นนอนรับอรุณยามเช้าที่แสนสดใส นำท่านเดินทางสู่ถนนชายโขง(ถนนคนเดิน) เพื่อเตรียมใส่บาตรข้าวเหนียวตามวิถีคน                                                 เชียงคาน

เวลา 06.00 น.         เชิญท่านร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงคาน ที่มีพระภิกษุเดินเรียงแถว มารับบาตรที่ถนน                                                   ชายโขง สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของเมืองเชียงคาน เมืองริมแม่น้ำโขง (ค่าข้าวเหนียวชุดละ 50 บาท)

เวลา 07.00 น.         กลับมารับประทานอาหารเช้าด้วยเมนูสุดฮิต ไข่กระทะ ข้าวเปียกเส้น ปาท่องโก๋ยัดไส้ 

เวลา 08.00 น.         ล้อหมุนออกเดินทางไปถ่ายภาพสไตล์วิถีไทยทรงดำ  ที่  หมู่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำบ้านนาป่าหนาด

เวลา 08.30 น.         ท่องเที่ยวเชียงคานสืบสานตำนาน หมู่บ้านวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ไทดำบ้านนาป่าหนาด’  สถานที่ แหล่งรวมวัฒนธรรมลาว                                                  โซ่ง ให้นักท่องเที่ยวได้รวมกิจกรรม แต่งกายแบบไทดำโบราณ  ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรม  รวมถ่ายภาพ                                                                       Portrait แบบเก๋ ๆ สไตล์พื้นบ้าน 

เวลา 10.00 น.         เดินทางไปถ่ายภาพ  อ. ด่านซ้าย

เวลา  12.30 น.        นำท่านชม วัดเนรมิตวิปัสสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านได้นมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ชมสถาปัตยกรรมภายในวัดที่ สร้างจากศิลาแลง สวยงามแปลกตา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารที่สวยงาม แล้วนำท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก  ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่มีสัณฐานคล้ายกับองค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้าง ขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต (ลาว) กรุณางดแต่งกาย สีแดง  ขึ้นสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก

เวลา 16.00 น.         นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย  ชมรูปแบบของหน้ากากผีตาโขน ที่มีสีสันสวยงาม เรื่องราวความเป็นมา                                                    ของประเพณีผีตาโขน หนึ่งเดียวในเมืองไทย

เวลา 17.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ที่พักที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ  นอนกอดทะเลหมอก และวิวขุนเขา

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2560

เวลา 04.30 น.         ตื่นรุ่งอรุณเช้ามืด นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ขึ้นพิชิตยอดภูเรือ (สูง 1,365 เมตร) จุดหนาวที่สุดของประเทศ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าสลับกับป่าสน ชมหินพระศิวะสวนหิน ขันหมาก ชมผาโหล่นน้อย จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของภูเรือ ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

เวลา 07.30 น.         ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว ทานอาหารเช้า

เวลา 08.30 น.         ออกเดินทางจากที่พัก

เวลา 09.30 น.         เดินชิลถ่ายรูปสวยๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย (ภูเรือ)

เวลา 10.30 น.         ออกเดินกลับ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

                                                                             ********************************

หมายเหตุ กำหนดการและเวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

อัตราท่านละ 4,500 บาท (เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป)

ค่าใช้จ่ายทริป   4,500  บาท ราคานี้ ค่าเดินทาง + ที่พัก 2 คืน  ค่าอาหารเช้า  1  มื้อ +ค่าเข้าอุทยาน +ค่ารถท้องถิ่น

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข
บัญชีออมทรัพย์ FAX 0-2237-1484 [email protected], [email protected] สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  08-5660-3163

 

เงื่อนไขการ

  1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 4,500 บาท
  2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
  3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้
  4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมาก่อนแล้วเท่านั้น
  5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น

Line ID camerart