กลางคืนถ่ายดาว

ในฤดูหนาวนั้น นับว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพดาว ด้วยท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งไร้เมฆฝน แม้ในบางคืนจะมีแสงจันทร์รบกวน แต่โดยรวมแล้วนับว่าเหมาะแก่การถ่ายภาพดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นที่สุดครับ

Read More