Leica…ตำนานกล้องที่ช่างภาพใฝ่ฝัน ตอน 11

เรื่องราวของ LEICA เกี่ยวกับเรื่องเลนส์ และความไม่สิ้นสุดของการหาความยอดเยี่ยมเพราะกล้องจะดีก็ต้องมีเลนส์ที่ดีด้วย ความจริงข้อนี้ Oskar Barnack ได้ตระหนักดี จึงขอให้ Max Berek ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์และมีความรอบรู้ด้านเลนส์เป็นผู้ออกแบบเลนส์ใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างดีว่าเลนส์ตัวแรกของ LEICA คือ 50 มม. F3.5 ELMAR

Read More