เตรียมตัวถ่ายภาพ…ขบวนเรือ พยุหยาตราทางชลมารค…

เรื่อง+ภาพ : นพดล…บทความนี้มาจาก Camerart Magazine 261/2019 June เตรียมตัวถ่ายภาพ…ขบวนเรือ...

Read More