Tag: ความไวแสง

Master of Light Metering_Chapter 10

การวัดแสงเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างแสงที่ส่องจากแหล่งกำเนิดแสง การสะท้อนแสงของวัตถุทีถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์ ช่องรับแสง ความไวแสงของกล้อง รูปแบบการคำนวณปริมาณแสง (ระบบวัดแสง)

Read More

Master of Light Metering_Chapter 8

ความไวแสงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเซ็นเซอร์ต้องการปริมาณแสงมากเพียงไรเพื่อจะทำให้เกิดภาพขึ้นมา เซ็นเซอร์ที่ต้องการแสงมากในการเกิดภาพ เราเรียกว่า ความไวแสงต่ำ (Low Sensitivity)

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget