ภาพไม่ชัด!!! ภาพไหว!!! ภาพเคลื่อนไหว…..

การพัฒนาการถ่ายภาพให้มีความสร้างสรรค์ที่มากยิ่งขึ้น ด้วยการผสมผสานความคมชัดของภาพถ่าย กับ ความไวชัตเตอร์ เกิดเป็นมิติใหม่ของการถ่ายภาพนั่นคือ “ภาพเคลื่อนไหว”…ศิลปะของการถ่ายภาพได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

Read More