ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

กรมอุทยานแห่งชาติฯ โชว์ความสำเร็จผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (ไซเตส)

Read More