ททท.นครราชสีมา ขอเชิญเที่ยว จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2017 “เต๋อเติน เวินวัง-พลังแห่งน้ำ”

ชื่นชมมรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม ภายใต้ ชื่องาน “เต๋อเติน เวินวัง-พลังแห่งน้ำ” จิมทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2017 ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 ณ จิมทอมป์สัน ฟาร์ม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Read More