Art of Photography_Background ฉากหลังสำคัญเสมอ

ฉากหลัง หรือ Background ที่ดีนั้นสิ่งแรกเลยก็คือการไม่แย่งความเด่นของสิ่งที่เราจะถ่ายภาพ และสามารถช่วยเสริมให้สิ่งที่เราจะถ่ายน่าสนใจยิ่งขึ้นได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วฉากหลังที่เรียบง่ายนั่นแหละจัดว่าดีที่สุด สิ่งสำคัญก็คือเราจะมองหาฉากหลังที่เรียบง่ายนั้นจากที่ไหน และด้วยวิธีการเช่นใด

Read More