Art of Photography_Break the rule Photography ฉีกกฎเกณฑ์ในการถ่ายภาพ

ในการถ่ายภาพนั้นมีทฤษฎี และกฎเกณฑ์มากมาย ที่มักจะทำให้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งของเรา เต็มไปด้วยแรงกดดัน และยึดติดกับหลักการต่างๆ เหล่านั้น และนั่นก็นำไปสู่ความน่าเบื่อหน่าย ที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ลดถอยลงตามไปด้วย

Read More