Art of Photography_Art Flower Photography ศิลปะภาพดอกไม้

ดอกไม้มีสิ่งที่น่าสนใจให้เราเลือกถ่ายภาพได้มากมาย ด้วยรูปร่าง และรูปทรงของดอกไม้แต่ละดอก กลีบลวดลายต่างๆ สีสันที่สวยสดและหลากหลาย หรือแม้แต่แนวเส้นของกิ่งก้าน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสวยงามน่าถ่ายภาพด้วยกันทั้งนั้น

Read More