Review NiSi Nano IR GND

สำหรับแฟนๆ ที่ชมชอบการถ่ายภาพในแนว Landscape ปัญหาหนึ่งที่จะพบกันเป็นประจำก็คือ เมื่อต้องการถ่ายภาพแล้ว ฟ้าสวย แต่รายละเอียดของฉากที่ต้องการ…มืดไป…แต่ถ้าถ่ายภาพให้ฉากมีรายละเอียดที่ดี…ท้องฟ้าสีก็ซีดไป…

Read More