10 สร้างสรรค์ภาพสวย ด้วยสมาร์ทโฟน

เทคนิคที่รวบรวมมานี้จริงๆ แล้วก็คือเทคนิคการถ่ายภาพทั่วๆ ไป แต่พัฒนามาใช้กับสมาร์ทโฟน ด้วยการใช้งานจริงของผมเอง และรวบรวมออกมาเป็น 10 เคล็ดลับในการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนให้ได้ภาพสวยแบบมืออาชีพ

Read More