Review NISI Close Up Lens Kit

ในวันนี้เราจะมาพูดถึงฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้เราเข้าใกล้สิ่งที่จะถ่ายได้มากขึ้น นั่นก็คือ Close Up ฟิลเตอร์ ซึ่งในครั้งนี้ที่เราจะได้ทดสอบก็คือ NiSi Close Up Lens

Read More