Review Sony FE 24-105 mm. F4 G OSS

ช่วงเลนส์ 24-105 มม. เป็นช่วงเลนส์ที่นักถ่ายภาพทั้งมือโปร และมือสมัครเล่นส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นเลนส์ติดกล้องสำหรับใช้งานในยามที่ไม่อยากพกพาเลนส์จำนวนหลายๆ ตัวให้เป็นภาระ

Read More