Review JINBEI HD610 & HD400

JINBEI HD 610 และ JINBEI HD 400 ต้องถือว่าเป็นแฟลชอิเลคโทรนิคที่มีสมรรถนะสูง สำหรับการใช้งานถ่ายภาพ ทั้งในสตูดิโอ และการใช้งานนอกสถานที่ ที่ได้รับการออกแบบมามีฟังก์ชั่นการใช้งานได้หลากหลาย

Read More