Review OLYMPUS Tough TG-5

สิ่งหนึ่งสำหรับคนชอบถ่ายภาพกังวลนั่นก็คือ กล้องถ่ายภาพ อยากดำน้ำถ่ายภาพ อยากถ่ายภาพริมทะเล ต่างก็กังวลว่า กล้องสุดที่รักจะตกน้ำ ครั้นลงน้ำทะเล ดูภาพงามๆ อยากถ่ายภาพก็กลัวน้ำทะเลเข้ากล้อง….

Read More