Review Sony A7RIII

2017 Sony เพิ่มจิตนาการในการถ่ายภาพด้วย Sony A7RIII ที่ให้ภาพที่มีความละเอียดสูง และการทำงานที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานให้ทันใจสำหรับนักถ่ายภาพที่ต้องการคุณภาพภาพถ่าย จนกระทั่งนักถ่ายภาพมืออาชีพ

Read More