MEMBER CLUB… “ทริปเพชรบุรี 2019”

“ถ้ำเขาหลวง” ถ้ำงามเมืองเพชรบุรี จัดว่าเป็นมุม Unseen Thailand กับลำแสงของ ถ้ำเขาหลวง ซึ้ง ณ เวลาที่เราไป แดดจะส่องแสงลงมาในถ้ำช่วง 10 โมง เช้าจะเป็นแสงเฉลี่ย ช่วงเที่ยงตรง แสงจะส่องลงมาตรงกลางถ้ำ

Read More