เลนส์ตัวเดียวเที่ยว 6 วัน EP.1 จัตุรัสแดง…รัสเซีย

ตลอด 6 วัน… ผมใช้เพียงกล้อง D-SLR ติดเลนส์ 24-120 มม. ตัวเดียวที่ใช้ อย่างอื่นนอนเอกเขนกอยู่ในกระเป๋าไม่ได้ใช้งานเลย ยกเว้นแท่นชาร์ตแบตเตอรี่ เลนส์ 70-200 มม. ที่ติดไปด้วยกลายเป็นตัวถ่วงหนักกระเป๋าซะอย่างนั้น

Read More