MEMBER CLUB… “Trip นครนายก 2018”

จุดแรก เช็คอินของเรา ซุ้มป่าไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม เหมือนได้ไปเที่ยวป่าไผ่อาราชิยาม่า ในประเทศญี่ปุ่น ซุ้มป่าไผ่นี้จะตั้งอยู่ในทางข้างเข้าวัดจุฬาภรณ์วนาราม ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านนา วัดค่อนข้างเงียบสงบ ลงรถปุ๊บเราก็จะได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่น

Read More