กองทัพเรือเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว หลังมาตรการคลายล็อคดาวน์ ปลดล็อก เฟส 3

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) กองทัพเรือก็ปิดแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในฐานทัพเรือสัตหีบมาอย่างยาวนานกว่า 2 เดือน เป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้กลับมาพร้อมความสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาชื่นชมอีกครั้ง

Read More