เสน่ห์ของกรอบภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส บนสัดส่วนภาพแบบ 1:1

สัดส่วนของภาพแบบ 1:1 นี้มีมาให้เห็นกันนานแล้วนะครับ ในสมัยยุคฟิล์มโดยสัดส่วนขนาดภาพแบบนี้ จะใช้ในกล้อง medium format ของ Hasselblad ซึ่งใช้ฟิล์ม 120 ให้ภาพขนาด 6×6 cm. (จึงมีการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า format 6×6)

Read More