บันได 3 ขั้น สำหรับถ่ายภาพการแข่งเรือยาว

การแข่งเรือยาว…เป็นประเพณีหนึ่งของไทยที่มีกันเป็นประจำทุกปีตามจังหวัดต่างๆ และเป็นประเพณีหนึ่งที่น่าถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง มีความสนุกสนาน ตื่นเต้น และเร้าใจในระหว่างการถ่ายภาพ จึงเป็นที่ติดตามของนักถ่ายภาพ

Read More