Nikon D850

Nikon D850 จัดเป็นกล้องระดับมืออาชีพรุ่นล่าสุด ที่ Nikon นำเข้าสู่ตลาด จัดเป็นกล้อง D-SLR ในฟอร์แมท FX ต่อจากรุ่น D800 และ D810 ที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้

Read More