แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย Panoramic mosaics

ผมนึกถึงการถ่ายภาพแบบ Panorama mosaic ที่น่าจะเป็นเทคนิคที่ทำให้ผมไม่พลาดภาพท้องฟ้าที่สวยงามในวันนี้ไปครับ ในตอนนี้จึงนำเทคนิคนี้มาฝากทุกคน

Read More