ภาพสัตว์แบบฉบับขาวดำ (Black&White Animal)

ภาพสัตว์แบบขาวดำนั้น ไม่ใช่ว่าเราจะเอาภาพที่ถ่ายไว้อยู่แล้วมาทำภาพขาวดำได้ทุกภาพ ดังนั้นการถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้เป็นภาพขาวดำนั้นอาจจะง่ายกว่า แต่เราก็ควรให้ความสำคัญกับบางเรื่องไม่กี่ข้อ

Read More