Trip…หลงรักเลย

ไปนอนนับดาว ชมทะเลหมอกยามเช้า กอดลมหนาว @อุทยานแห่งชาติภูเรือ หนาวสุดในสยาม…รักเลยที่ “เชียงคาน” เมืองโบราณ ที่ไม่ล้าสมัย

Read More