เตรียมตัวถ่ายภาพ ยามหน้าฝน

ภาพถ่ายหน้าฝน…มีความสวยงามครับ ภาพถ่ายหน้าฝนก็มีความสวยงาม…ด้วยเหตุผลก็คือ ประการแรก หน้าฝนทำให้อากาศที่มีฝุ่นละอองหายไป ความสดใสของอากาศมีมากกว่า ประการต่อมา ฟ้าหลังฝนยามพระอาทิตย์ตก อาทิตย์ขึ้น มีแสงสีที่ชวนการถ่ายภาพ

Read More