Master of Light Metering_Chapter 14

ระบบวัดแสงของกล้องถ่ายภาพเป็นระบบวัดแสงแบบสะท้อน แต่มีการวัดแสงผ่านเลนส์จึงเรียกรวมว่า ระบบวัดแสงสะท้อนผ่านเลนส์ (Through The Lens) ข้อดีของระบบวัดแสงชนิดนี้คือ…….

Read More