ประมวลภาพ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เรื่อง…ประมวลภาพ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จาก Camerart 242 หน้า 37-44, 49-55 ภาพ : 5 ช่างภาพ...

Read More