ลุยฝนถ่ายภาพ และ เมื่อกล้องตกน้ำ !!!

หลายต่อหลายคน ที่วางแผนการกันไปถ่ายภาพ เขาเตรียมตัวกันไปถ่ายภาพกันอย่างไร ในช่วยฤดูฝน เอาตัวรอดจากการถ่ายภาพ โดยที่กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพก็ไม่เสียหายเสียด้วย

Read More