Trip Action Panning (วิ่งควายคราดนา ที่ชลบุรี)

ไม่ว่าจะมือใหม่ มือเก่า ก็สามารถร่วมทริปได้ พร้อมเรียนรู้การถ่ายภาพ Action Panning ในแบบฉบับเร่งด่วน…ยามเย็นนั่งชมพระอาทิตย์ตกที่อ่างศิลา

Read More