MEMBER CLUB… “สงครามกิจกรรมถ่ายภาพเข้าแคมป์ที่…อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2018”

Camerart เปิดศึกทำกิจกรรมชวนให้ตื่นเต้นเหมือนเราต้องเข้าไปลุยสนามรบ ประเดิมกิจกรรมแรกที่อาจารย์นพขอมา คือ กิจกรรมถ่ายภาพการเข้าแคมป์ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นกิจกรรมที่เราตั้งใจให้ทุกคนได้กลับไปย้อนวัยเป็นเด็กกันอีกครั้งเข้าค่ายพักแรม

Read More